Tiêu điểm: 
việc làm mới nhất
STT Công việc Tên ứng viên Chuyên ngành Trường học Nơi làm việc
1 QA/QC, KCS Nguyễn Hoàng Linh Hóa học/Sinh học Đại Học Công Nghiệp TpHCM TP.HCM-Long An
2 Nhân viên QC/QA Phạm Thị Ngọc Minh Quản trị kinh doanh Đại học Bách Khoa TPHCM TP.HCM-Bình Dương-Đồng Nai-Tiền Giang
3 Nhân viên kinh doanh, nhân viên văn phòng Nguyễn Thị Thùy Trang Ngoại ngữ Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP HCM TP.HCM
4 nhaan viên qc hay qa võ thanh mừng Công nghệ thực phẩm đại học công nghiệp tp.hcm TP.HCM-Bình Dương-Đồng Nai
5 Nhân viên văn phòng Võ Xuân Quang Quản trị kinh doanh ĐH Công Nghiệp TPHCM TP.HCM
6 nhân viên kho, thủ kho, kế toán ĐƯỜNG XUÂN CẢNH Kế toán đại học công nghiệp TP.HCM TP.HCM-Bình Dương
7 kế toán-nhân viên văn phòng-thống kê-thủ kho ĐƯỜNG XUÂN CẢNH Kế toán Đại học Công Nghiệp TP.Hồ chí Minh TP.HCM-Bình Dương-Đồng Nai
8 sửa chữa điện, làm điện công trình vũ đình vương Điện - Điện tử Đại học Công nghiệp tp HCM TP.HCM
9 Nhân viên IT Trương Hữu Trung IT-Phần cứng/mạng Chưa xác định TP.HCM
10 Nhân viên Tài chính ngăn hàng Đặng Thị Tuyết Nhung Tài chính ngân hàng TP.HCM
11 Nhân viên kinh doanh Nguyễn Thị Bắc Quản trị kinh doanh Đai hoc Công Nghiệp TP.HCM Hà Nội