Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Phòng Công tác sinh viên
Giới thiệu về Phòng
chudenamhoc_new
Phòng Công tác sinh viên
21-03-2018

 

            

Giới thiệu chung
Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 06 tháng 01 năm 2005 (theo Quyết định số 19/QĐ-ĐHCN) với tên gọi ban đầu là Phòng Công tác chính trị. Đến tháng 12/2011, Nhà trường bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ và chuyển tên thành Phòng Công tác chính trị và Giới thiệu việc làm. Sau đó, tháng 8 năm 2012 đổi lại tên đơn vị là Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên.

Chức năng
Tham mưu, giúp Đảng ủy, Ban Giám hiệu tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác sinh viên (SV), công tác y tế học đường và kiểm tra việc chấp hành quy định trong giảng dạy và học tập; tình hình an ninh trật tự, các điều kiện phục vụ giảng dạy và học tập trên khu vực giảng đường.

Nhiệm vụ
Công tác sinh viên: Tổ chức thu nhận, quản lý hồ sơ nhập học của SV và nhập liệu thông tin vào phần mềm; làm và cấp thẻ cho SV; phối hợp triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện SV; quản lý kết quả  rèn luyện của SV; cấp giấy xác nhận SV; thu nhận hồ sơ miễn giảm học phí; cập nhật số SV vi phạm nội quy, quy định Nhà trường vào phần mềm quản lý SV; phối hợp với các khoa, viện, Phòng Đào tạo tham mưu Hiệu trưởng ra Quyết định cử giáo viên làm công tác chủ nhiệm; đầu mối tổ chức tuần sinh hoạt công dân cho SV vào đầu mỗi khóa học; tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với SV; thường trực hội đồng kỷ luật SV; thông báo kịp thời về gia đình người học những trường hợp vi phạm kỷ luật hình thức cảnh cáo, đình chỉ, buộc thôi học; phối hợp với các đơn vị liên quan xét cấp học bổng cho SV vượt khó hiếu học. 

- Công tác kiểm soát phòng học: Chấm công giờ dạy của giảng viên; Kiểm tra, ghi nhận việc chấp hành quy định Nhà trường trong giảng dạy và học tập trên khu vực giảng đường; Kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, thông báo kịp thời đến các đơn vị có nhiệm vụ liên quan; phối hợp kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ và tình hình trật tự trong khuôn viên Trường.
- Công tác thống kê giờ dạy: Cập nhật, thống kê giờ dạy và công việc không phù hợp của giảng viên; phối hợp các đơn vị có liên quan xác nhận thanh toán giờ dạy cho giảng viên; tổng hợp báo cáo tình hình công tác hàng tháng, năm trình Ban Giám hiệu Nhà trường; thống kê công việc không phù hợp chuyển Hội đồng xét thu nhập tăng thêm hàng tháng.
- Công tác y tế: Tổ chức khám sức khoẻ hàng năm cho cán bộ, viên chức, người lao động; sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên; cấp phát thuốc và quản lý các trang thiết bị chuyên môn, phương tiện làm việc; hướng dẫn SV đăng ký nơi khám chữa bệnh; nhận và phát thẻ BHYT, BHTN cho SV; hướng dẫn HSSV thực hiện thủ tục thanh toán tiền BHTN; phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan, các đơn vị, đoàn thể trong trường triển khai công tác y tế trường học. 

 Đội ngũ
Tổng số viên chức của đơn vị tính đến thời điểm hiện tại gồm có 29 người (01 trưởng phòng, 02 phó trưởng phòng và 26 nhân viên). Trong đó, 04 viên chức có trình độ thạc sĩ, 25 đại học và trình độ khác.

Thành tích của đơn vị
Bằng khen Bộ Công Thương (năm 2008, 2010, 2016);
- Bằng khen Thủ tướng (năm 2016).

Định hướng phát triển
Trước chủ trương phát triển công tác đào tạo theo chiều sâu, chú trọng nâng cao chất lượng toàn diện đối với người học của Nhà trường, đơn vị hiện đang hướng tập trung trọng tâm vào công tác nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ người học và đổi mới công tác quản lý về mặt rèn luyện đối với sinh viên. Bên cạnh đó, tiếp tục thưc hiện các nhiệm vụ duy trì nề nếp, kỷ cương trong dạy và học; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức đơn vị đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức nhằm đáp ứng phù hợp với sự phát triển của Nhà trường./.

 

      

      

    

   
    
      

      

 

Đơn vị liên kết