Tiêu điểm: 
Thông báo

Kế hoạch thực hiện QĐ 1501- Tăng cường giáo dục

Cập nhật: 13-12-2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Bích Thủy

Kế hoạch thực hiện quyết định số: 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án " Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020.Xem

Các tin liên quan khác