Tiêu điểm: 
Thông báo

Quyết định đổi tên phòng CTSV

Cập nhật: 21-12-2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Bích Thủy

Ngày 12/12/2016 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đổi tên phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên thành phòng Công tác sinh viên. Xem thông báo

Các tin liên quan khác