Tiêu điểm: 
Thông báo

Thông báo về việc nhận tiền miễn giảm học phí

Cập nhật: 04-04-2017 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Bích Thủy

Thông báo về việc  nhận tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của các học kỳ sau:

- Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2016-2017

- Miễn giảm học phí bổ sung của năm học 2015-2016, học kỳ I năm học  2016-2017. Xem

Các tin liên quan khác