Tiêu điểm: 
Tin tức sự kiện

Thông tin hệ thống dịch vụ

Cập nhật: 04-01-2016 - Đăng bởi: Nguyễn Thị Bích Thủy

Sở LĐTB&XH ra thông báo về việc thông tin hệ thống dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động, đính kèm

Các tin liên quan khác