Tiêu điểm: 
Thông báo

Thông báo về việc chi trả tiền miễn giảm học phí. Hỗ trợ chi phí học tập. Học kỳ I năm học 2017-2018 (20-12-2017)

Thông báo về việc chi trả tiền miễn giảm học phí. Hỗ trợ chi phí học tập. Học kỳ I năm học 2017-2018

Thông báo về việc tham gia đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc . Năm học 2017-2018 (01-11-2017)

Thông báo về việc tham gia đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc . Năm học 2017-2018

Thông báo về việc kê khai thông tin BHYT-2017 và Danh sách các cơ sở KCB BHYTdành cho đối tượng là HSSV (30-10-2017)

Thông báo về việc kê khai thông tin BHYT-2017 và Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu cho đối tượng Học sinh - Sinh viên

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018 (19-10-2017)

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018

Thông báo về việc xét cấp học bổng cho Học sinh sinh viên vượt khó, hiếu học (10-10-2017)

Thông báo về việc xét cấp học bổng cho Học sinh sinh viên vượt khó, hiếu học

Hướng dẫn thủ tục nhập học. Năm học 2017-2018 (01-08-2017)

Hướng dẫn thủ tục nhập học. Năm học 2017-2018

Kế hoạch tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khoá" Năm học 2017-2018 (31-07-2017)

Kế hoạch tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khoá" Năm học 2017-2018

Hướng dẫn việc thực hiện quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập Năm học 2017-2018 (14-06-2017)

Hướng dẫn việc thực hiện quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập Năm học 2017-2018

Thông báo về việc nhận tiền miễn giảm học phí (04-04-2017)

Thông báo về việc  nhận tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của các học kỳ sau:

- Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2016-2017

- Miễn giảm học phí bổ sung của năm học 2015-2016, học kỳ I năm học  2016-2017

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ GDQP, GDTC năm học 2016-2017 (06-02-2017)

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng an ninh, Giáo dục thể chất và Công tác Học sinh sinh viên năm học 2016-2017