Tiêu điểm: 
Thông báo

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018 (19-10-2017)

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học năm học 2017-2018

Thông báo về việc xét cấp học bổng cho Học sinh sinh viên vượt khó, hiếu học (10-10-2017)

Thông báo về việc xét cấp học bổng cho Học sinh sinh viên vượt khó, hiếu học

Hướng dẫn thủ tục nhập học. Năm học 2017-2018 (01-08-2017)

Hướng dẫn thủ tục nhập học. Năm học 2017-2018

Kế hoạch tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khoá" Năm học 2017-2018 (31-07-2017)

Kế hoạch tổ chức " Tuần sinh hoạt công dân - HSSV đầu khoá" Năm học 2017-2018

Hướng dẫn việc thực hiện quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập Năm học 2017-2018 (14-06-2017)

Hướng dẫn việc thực hiện quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập Năm học 2017-2018

Thông báo về việc nhận tiền miễn giảm học phí (04-04-2017)

Thông báo về việc  nhận tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của các học kỳ sau:

- Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II, năm học 2016-2017

- Miễn giảm học phí bổ sung của năm học 2015-2016, học kỳ I năm học  2016-2017

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ GDQP, GDTC năm học 2016-2017 (06-02-2017)

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng an ninh, Giáo dục thể chất và Công tác Học sinh sinh viên năm học 2016-2017

Quyết định đổi tên phòng CTSV (21-12-2016)

Ngày 12/12/2016 Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định đổi tên phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên thành phòng Công tác sinh viên

Thông báo về việc nhận tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập (21-12-2016)

Thông báo về việc nhận tiền miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Kế hoạch thực hiện QĐ 1501- Tăng cường giáo dục  (13-12-2016)

Kế hoạch thực hiện quyết định số: 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án " Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạnh, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020.